התאמה לקהילה

אחת ממטרותיו העיקריות של מכון המיון, משאב גלילי, הינה לסייע לישובים קהילתיים בבחירת המשתכנים וכפועל יוצא מכך בהשתלבותם בקהילה ועיצוב אורחות החיים הקהילתיים. לצורך כך, מעניק המכון שירותי אבחון ממוקדים, מקצועיים ומוכחים המסייעים לוועדות הקבלה בתהליך קבלת ההחלטות הנוגעות לקליטת מועמדים להתיישבות. למכון היכרות נרחבת עם ההתיישבות העובדת, המגמות, השינויים והתמורות המאפיינים אותה בשנים האחרונות. אנו מייחסים חשיבות עליונה לתהליכי קליטה בישובים קהילתיים, היכרותנו עם תהליכי קליטה והתרחבות קהילתיים חשפה אותנו והדגישה בפנינו את ההשפעות מרחיקות הלכת של תהליכים אלו בקביעת דמותו של הישוב הקהילתי ואופיו העתידי.

מטרת האבחונים
• לאמוד את מידת ההתאמה בין צרכי הישוב הקולט למאפייני הנקלטים.
• להעמיק את ההיכרות עם המועמדים, לבחון את התאמתם לקריטריונים שהוגדרו ע"י הישוב ולנסות לסייע בסינון המועמדים הלא מתאימים, בכך להבטיח התאמה מיטבית לחיי קהילה..


כיצד זה מתבצע?
במסגרת האבחון אנו עושים שימוש במגוון כלים פסיכולוגיים מקצועיים, עדכניים ותקפים.
אנו אומדים את אישיות המועמדים, תכונותיהם, המאפיינים  הייחודים להם, התאמתם לקריטריונים ולחיי הקהילה כפי שהוגדרו ע"י הישוב.
ניתן לערוך את יום המבדקים במכון המיון הממוקם בקיבוץ הגושרים. או לחלופין, במידה ותתגבש רשימת מועמדים גדולה (8 ומעלה) ניתן לקיים את יום המבדקים בישוב עצמו בכפוף לקיומם של תנאים לוגיסטיים הולמים.


סוגי המבדקים
א. מערכת מבדקים מלאה - כוללת מבחני אישיות ממוחשבים המבוססים על מבחני ה-CPI , בנדר, T.A.T, שנן (גרסה מלאה), שאלונים שונים: תפיסת היישוב, מאורעות משמעותיים, ריאיון אישי/זוגי הנערך על ידי פסיכולוג ומבדק קבוצתי.

ב. מערכת מבדקים מצומצמת - כוללת מבחני אישיות ממוחשבים המבוססים על מבחני ה-CPI וריאיון אישי/זוגי הנערך על ידי פסיכולוג.

ג. מערכת מבדקים בהתאמה אישית- במידה והיישוב יבחר לבנות מערכת מיון ייחודית, ניתן לבנות ולשלב בין כלי המיון השונים בתנאי שמתקיים רציונל מקצועי מובחן ביסוד סוללת האבחון.