מכון המיון והיישומים הפסיכולוגיים, משאב גלילי, הממוקם בקיבוץ הגושרים אשר בגליל העליון.
המכון פועל כמכון בוטיק המעניק חווית מיון שירותית ומקצועית, זאת בהתאמה להוויה הגלילית ולאופיו הייחודי של הגליל העליון. הקמתו של המכון נועדה לשרת את הצורך למענה מקצועי לצרכים התעסוקתיים והקהילתיים של קיבוצי ומושבי הגליל העליון ורמת הגולן ולצרכים המקצועיים של עסקים בגליל העליון. כך, ההיכרות המעמיקה שלנו עם ההוואי הקיבוצי ומערכות הניהול הציבוריות מאפשרת לנו התאמה אופטימלית לתהליכי עבודה מול יישובים קהילתיים.

 
אחת ממטרותיו העיקריות של מכון המיון, משאב גלילי, הינה לסייע לישובים קהילתיים בבחירת המשתכנים וכפועל יוצא מכך בהשתלבותם בקהילה ועיצוב אורחות החיים הקהילתיים. לצורך כך, מעניק המכון שירותי אבחון ממוקדים, מקצועיים ומוכחים המסייעים לוועדות הקבלה בתהליך קבלת ההחלטות הנוגעות לקליטת מועמדים להתיישבות. למכון היכרות נרחבת עם ההתיישבות העובדת, המגמות, השינויים והתמורות המאפיינים אותה בשנים האחרונות. אנו מייחסים חשיבות עליונה לתהליכי קליטה בישובים קהילתיים, היכרותנו עם תהליכי קליטה והתרחבות קהילתיים חשפה אותנו והדגישה בפנינו

 
Enter your title here
Enter your text here


 
התאמה לקהילה